Våra produkter | Swerod

Produktlösningar

Swerodstavar

Energistavarna består av ett speciellt utvalt plastmaterial som dels ger en stabil, temperaturtålig och diffusionstät förvaring av PCM-materialet, dels har egenskaper som ger god konduktivitet för effektiv energitransport genom energistavens hölje. Energistavarna levereras med en projektanpassad ClimSel-typ med anpassad smältpunkt. Efter påfyllnad av ClimSel så försluts varje stav hermetiskt för att undvika oönskat läckage.

Swerodstavar består av ett temperaturtåligt och stabilt polypropenmaterial och bildar hermetiskt tillslutna behållare för PCM-materialet.

Swerodtankar

Swerodstavar placeras i vattentankar och bildar då en energilagringsenhet. Swerodtankar kan vara trycklösa rektangulära kärl som kopplas samman till en energilagringsenhet. Tankarna finns i fem standardstorlekar med volym upp till 5 m3. Genom att kombinera lämpligt antal tankar och tankstorlekar så erhålles lämplig kapacitet för energilagringsenheten. Givetvis kan också befintliga tankar anpassas för att skapa en energilagringsenhet. För en 5 m3 tank åtgår ca 1.000 Swerodstavar som då kan lagra 3-400 kWh beroende på ClimSel-typ.

Vid såväl in- som utlopp placeras värmeväxlare med cirkulationspump för att helt separera energilagringsenheten från byggnadens vattenburna värme/kylsystem.

Princip för parkopplade Swerodtankar med energistavar.