Teknik | Swerod

Tekniken bakom Swerod

PCM med unika egenskaper

Swerod bygger på 30 års utvecklingsarbete av hur energilagring kan effektiviseras genom att utnyttja speciella egenskaper vid den s.k. fasförändringen hos olika material. Fasförändring är den process som sker när olika ämnen vid temperaturförändringar övergår från fast till flytande form, och för att åstadkomma detta så måste energi tillföras.

PCM (Phase Change Materials) är substanser med unika egenskaper som passar väl för just energilagring – höga smältpunkter och omfattande energilagringskapacitet. För värmelagring finns PCM som fasförändrar mellan +30° och +70° och för kyllagring PCM som fasförändrar mellan +5° och +20° grader. Vatten fasförändrar vid 0°, en för energilagring mestadels oanvändbar temperatur.

Stor energilagring

Om energi i temperaturintervallet 43-52° används för att värma upp vatten respektive PCM så blir dessa förlopp ur energilagringssynpunkt mycket olika. Vattnet värms mycket snabbt upp och lagrar därvid mycket lite energi. För PCM-materialet däremot sker denna energiöverföring vid fasförändringspunkten och materialet går under en långsam smältningsprocess från fast till flytande form. Resultatet blir en energilagring som är upp till 15 gånger effektivare än vatten i motsvarande temperaturintervall, vilket gör PCM till en mycket effektiv substans för energilagring.