Om oss | Swerod

Cleantech från Swerod

Världsledande energilagringsteknik

Företaget Swerod grundades 2006 och har sedan dess utvecklat sin världsledande teknik för värme- och kyllagring. Utvecklingen fram till färdiga och kommersiella lösningar har skett i nära samarbete med företaget Climator Sweden AB i Skövde som tillverkar det PCM-material, ClimSel, som används i Swerods produkter. Utvecklingsarbetet av Swerods energilagringsstav har också bedrivits i samarbete med Institutionen för energiteknik på KTH i Stockholm. Swerod har sitt huvudkontor i Katrineholm med tillverkning i Katrineholm och Skövde.

Kundanpassade lösningar

Eftersom varje Swerodprojekt är unikt så arbetar vi helt utifrån kundanpassade lösningar. Vi ansvarar för systemkonstruktion och leverans av Swerodstavar, och om så önskas en projektdimensionerad tanklösning. Själva entreprenaden görs normalt av en fristående VVS-entreprenör som ges teknisk support för att kunna installera en väl fungerande och energibesparande Swerodlösning.

Swerodteknologin ger möjlighet till en lång rad tillämpningar för energibesparing vad gäller både uppvärmning, komfortkyla och tappvarmvatten. Kontakta oss gärna för närmare information om de möjligheter detta kan ge er.