EfiTec | Swerod

Energieffektivare fastighetsdrift

EFItec är vår serie aggregat för energioptimerad ventilation, värme och kyla. EFItec bygger på långt driven Cleantech och erbjuder överlägsen energieffektivitet.

EFIcool är ett ventilationsaggregat som passar för en lång rad tillämpningar – köpcentra, kontor, bibliotek och skolor, men också t.ex. för serverhallar.

EFIcools värmeproduktion bygger på en 90-procentig och mycket effektiv återvinning genom att aggregatet är utrustat med dubbla rotorer. Det innebär att det nöd­vändiga värmetillskottet under vintertid kan minimeras och att värmen i frånluften kan utnyttjas maximalt. EFIcool arbetar med s.k. sorptiv kyla och utnyttjar en process med avfuktning och därpå följande befuktning av venti­lations­luften. Genom tillförsel av värme – spillvärme, billig fjärrvärme eller lagrad solvärme – och vanligt vatten, så kan tilluften kylas ned ca 15°.

EFIheat är ett ventilations­aggregat med dubbla plattvärmeväxlare och sektions­avfrostning. Även det ger en 90-procentig energiåter­vinning och mycket lågt effektbehov för eftervärmning.

EFIheat är en mycket intressant lösning för energi­anpassning av t.ex. miljonprogramsbostäder och ger en energiförbrukning långt under den nya byggnormen som gäller från 2012.

EFItec-enheterna liknar konventionella aggregat men är baserade på innovativt Cleantech-tänkande. Varje leverans anpassas helt efter kundkrav och angivna specifikationer.

Kontakt

Stig Högnäs
VD, försäljning • 0150-48 73 04 •

Henrik Persson
service/kyla • 0150-48 73 05 •

Håkan Kindström
VVS-konstruktion • 0150-48 73 08 •