Swerod | optimal energilagring

Energilagring på
en ny nivå

Fånga gratisenergi och använd
när den behövs

Swerod är en optimal teknik för dygnslagring av värme- eller kylenergi i byggnadens vattenburna system och effektivt utnyttjande av olika typer av gratisenergi som solvärme, överskottsvärme och uteluftkyla.

Med Swerod kan värme- och kyllagringen ske på en helt ny effektivitetsnivå – med upp till 15 gånger större lagringskapacitet än vatten – och fullt ut anpassat till ett grönare och mer klimatsmart energiutnyttjande. Värme från solenergi eller spillvärme samlas under dagen, lagras effektivt i en Swerodtank för att sedan användas under natten. Kyla kan produceras billigare och effektivare på natten, lagras i en Swerodtank och användas på dagen. Genom energilagringssystem från Swerod kan energiproduktionen och energianvändningen ligga skilda i tiden – och energiförbrukningen kan sänkas radikalt. Moving energy in time!

  • Perfekt lösning för solenergi/gratisenergi
  • Upp till 15 ggr större energilagring än vatten
  • Dubblad effekt vid kyldrift
  • Kraftigt sänkt energiförbrukning
  • Nästan året-runt-lösning

I ett system för värmelagring med solvärme samlas värmen via solfångare under dagen, lagras i Swerodstavar i en vattentank för att sedan utnyttjas under de dygnstimmar då värmetillförsel krävs i byggnaden. Under vår, sommar och höst kan detta tillgodose merparten av byggnadens värme- och tappvarmvattenbehov – med gratisenergi!